Dialogue
Words spoken without words. Reported in silence – a short story. Unfinished. Separated and co-spoken.

Słowa bez słów wypowiedziane. W milczeniu zrelacjonowane – krótkie opowiadanie. Niedokończone. Rozdzielnie i wespół mówione.