In Porcelain Love
Love cannot be created but the way we present it can.

Miłości nie można wykreować, ale można wykreować sposób, w jaki ją pokażemy.