Coexistence.
What seems to be solely material shaped into form in the eye of the spectator, becomes meaningful to me by the personal importance it was given.

To, co dla widza wydaje się być zwykłym tworzywem ukształtowanym w formę, dla mnie – poprzez nadane mu osobiste znaczenie – nabiera głębszego sensu.