Rice field.
Where the sun of home warmth shines.

Tam gdzie świeci słońce domowego ciepła.