Stir.
Deeply moved inside. Harmoniously unbalanced. Touched.

Wewnętrznie rozczulona. Harmonijnie niezrównoważona. Wzruszona.