Closer

Touching a short, yet kind moment we draw from our inner selves.
Close to each other and carefree.

Dotykając chwili tak krótkiej, lecz życzliwej, wdzięcznie czerpiemy z wewnętrznej przestrzeni. Niedaleko siebie i beztrosko.