Object. Subject.
Omnipresent. Forever encompassing. Significant – insignificant.

Wszechobecny. Wciąż otaczający. Znaczący – nieznaczący.