Wrażeniowy przepych odnajduję w minimalizmie.

W swoich zdjęciach zamykam w kadrze starannie przemyślane barwy i kompozycje, fotograficzny obraz malując intuicyjnie, a zarazem świadomie.

It is in minimalism where I find the richness of impressions.

In my photos, I capture carefully thought-out colours and arrangements in frames, I draw my photographs intuitionally but consciously at the same time.

W ceramice doświadczam materii, dotykam przestrzeni. Wyciszeniem nadaję kształt.
Ulotne myśli zamieniam w prostą formę widzialnej interpretacji.

In ceramics, I experience the matter, I touch the space. I shape by winding down.
I change the evanescent thoughts into a simple form of visible interpretation.

Magdalena Tarasiuk-Waga